Internet

Metalická připojení internetu - po drátech

Bezdrátové připojení - negarantovaná pásma

Bezdrátové připojení - garantované frekvence

Optické vedení - fiber

Alternativní připojení - individuální řešení