INTERNET

Zajistíme pro Vás nejlepší možné řešení v nabídce internetových služeb dle Vašich finančních možností a technických potřeb pro bezproblémový chod Vaší firmy nebo domácnosti.

Níže uvádíme přehled možných internetových připojení.

Metalická připojení internetu - po drátech.

ADSL2+ - asymetrická rychlost - down max.16M/up0,7M - - dle vzdálenosti od DSLMu - 1 pár vedení

VDSL - asymetrická rychlost - down max.40M/up2M - dle vzdálenosti od DSLMu - 1 pár vedení

CEN - symetrická rychlost - max.rychlost 8M - při využití 4párů metalického vedení

Bezdrátové připojení - negarantovaná pásma

Wifi 2,4GHz - nejrozšířenejší volné pásmo - pro domácí použití - nevhodné pro firmu.

Wifi 5GHz - nejrozšířenejší volné pásmo - použití u lokálních ISP poskytovatelů internetu v oblastech s malým zarušením kmitočtového spektra - mimo větší města - lze použít v krajním případě. Výhodná cena.

Wifi 10GHz - volné pásmo - spojení vhodné i do měst - není garance pásma, ale je vhodné pro levný spoj.

Bezdrátové připojení - garantované frekvence

Garantované připojení zajištuje ČTÚ přidělením kmitočtů a přesným nastavením MW spoje zajištuje zákazníkovi stabilní synchronní rychlost internetového připojení. Vhodné pro střední a velké firmy. Přidělení kmitočtů stále trvá ČTÚ 1měsíc, takže je nutné počítat s cca 2-3 měsíční dobou dodávky této služby. Rychlost internetu až do 180M

Bezdrátové připojení - mobilní - LTE,3G

Mobilní připojení je vhodné pro připojení na cestách, kdy potřebujete zpracovat základní potřeby na tabletu nebo notebooku. Při použití 3G a LTE je již vhodné i jako backup připojení do Vaší firmy s možností použití pevné IP adresy.Teoretická maximální rychlost stahování (download) je 172,8 Mbps a odesílání (upload) 57,6 Mbps. Ale při agragaci a nastavení sítě v ČR se zatím pohybuje v průměru od 15Mbps/5Mbps. Horší je to také s odezvou - ping průměr cca 90ms.

Optické vedení - fiber

Nejlepší možné řešení pro firemní řešení.Rychlost internetu je maximální a bez ztrát na rychlosti a latenci spojení.Možnost jednoduchého upgradu.Náklady jsou zatím vysoké a není takové pokrytí v menších městech. Nabídka je dle lokality na objednávku.

Alternativní připojení

Internet je možné v budovách nebo mezi jednotlivými body Vaší firmy přenášet hned několika způsoby.Při omezení LAN sítě na 100m bez aktivního prvku (switche), lze použít optickou síť,metalických drátů,laserových pojítek,elektrických rozvodů nebo wifi spojů bod-bod. Používá se většinou na těžce dostupných místech nebo v památkově zóně.